Historie

Van kerkkoor tot popkoor:


Join’s Meeting werd opgericht in mei 1974 door dhr. IJkema. De betekenis van de naam was: doe mee, sluit je erbij aan, kom bij de bijeenkomst. De doelstelling was het uitdragen van het evangelie d.m.v. zang en muziek. En het koor was een interkerkelijk koor.In september van dat jaar werd Henk van Setten dirigent van het koor. 16 jaar lang deed hij dit met veel plezier. In deze periode werd d.m.v. een Reli-musical het 10 en 15 jarig jubileum gevierd. Deze musicals waren voor die tijd erg modern. De teksten werden bij de muziek geschreven in het Nederlands en met een religieuze achtergrond in het achterhoofd. Dit werd gedaan door een koorlid. Tekst en muziek werden zo aan elkaar verbonden. De musicals werden in kerken opgevoerd, ook ver buiten de grenzen van de Wieringermeer. In 1990 werd Martine van Ham dirigent. Martine zorgde voor een vrouwelijke inbreng. De tijd bracht met zich mee dat de optredens in kerken plaats gingen maken voor optredens in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen zoals Noorderhaven en Lindendael. Na 8 jaar nam Martine afscheid. Er werd diep nagedacht over de toekomst van het koor. De repetitielocatie paste inmiddels minder goed bij het koor en er was een groep leden die vraagtekens bij de doelstelling van het koor zetten. Langzamerhand wilde het koor de grenzen verleggen en kwamen er steeds minder optredens in de kerk.Na gesnuffeld te hebben aan optredens als achtergrondkoor zoals bij Lee Towers en de Ruud Jansen Superband, begon een andere vorm van ons koor gestalte te krijgen. We werden vaker gevraagd voor een bijzondere optredens, zoals met de Niedorper Fanfare met Margriet Eshuys. Als repetitielocatie werd “Café bij de Buren” gevonden. In een korte periode dat onze toenmalige pianist Dirk Aalbers de taak van dirigent waarnam, werd Ymke Dalenberg als dirigent aangetrokken. Na het behalen van haar diploma koordirigent, bleek al gauw dat ze voor ons koor uit zou groeien tot een heel goede dirigent. En zo werd het 25 jarige jubileum gevierd in het jaar 2000. In de grote zaal van “de Oude Beurs” te Middenmeer werd een concert gegeven met als titel ”Meeting on the Rocks”. We groeiden verder en deden in 2003 met het hele koor mee aan de cursus “het oog wil ook wat”. Onder de ogen van choreograaf Walter Rozendaal leerden we nadenken over de tekst en kregen scholing in koor podiumpresentatie. Bewegen op muziek, zonder dat het een musical wordt, paste steeds meer in ons straatje. Het koor doet vanaf die tijd vol enthousiasme mee aan korenfestivals en wint in 2005 de eerste prijs bij het korenfestival van Medemblik. In 2005 laten we zien wat muziek en bewegen voor ons betekent door het jubileumconcert “ World on Music” te geven voor 2 keer een volle zaal. We maken een wereldreis en bezoeken via de muziek vele landen.Steeds meer past ons de jas van popmuziek. Alle nummers worden uit het hoofd gezongen. In 2010 zetten we een spetterend concert neer voor 3 keer een volle zaal. De naam van het concert is: “Zuiver Water”. Voor het uitvoeren van dit concert moeten we uitwijken naar een locatie buiten de Wieringermeer. En dus verleggen we weer onze grenzen en gaan vol goede moed naar “Het Vikingschip” in Den Oever. Hier kunnen we succesvol ons enthousiasme delen met het publiek.Join’s Meeting is een enthousiast popkoor uit de Wieringermeer met een zeer gevarieerd repertoire. Daardoor kunnen we bij vele soorten evenementen en gelegenheden sfeer verhogend een muzikale bijdrage leveren. Inmiddels telt het koor ca. 45 leden die uit de wijde omtrek van de Wieringermeer komen. Het koor wordt begeleid door een combo bestaande uit piano, drum, basgitaar, en gitaar. Het repertoire bestaat onder andere uit Engels maar ook Nederlandstalige nummers. Het popkoor zingt meerstemmig, doet veel aan zangtechniek en choreografie en gaat moeilijke muziekstukken zeker niet uit de weg. Eigen koorleden zorgen voor choreografie, geluid, licht, reclame en decor.  Eén keer per jaar gaat het koor een weekend weg. Dat is de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Gezelligheid, saamhorigheid en creativiteit voeren dan de boventoon. Kortom Join’s Meeting is nu een popkoor met een rijke geschiedenis. Met amateurkoorleden die streven naar zo’n professioneel mogelijke uitvoering van popmuziek in al zijn facetten.