Contact

Voor informatie over koor Join's Meeting :


  emailadres: info@joinsmeeting.nl  Bestuur:


Voorzitter: Ieme Top

Secretaris: Jocelyn Reijers

Penningmeester: Paulien van der Zwan

Bestuurslid: Alga Ippel

Bestuurslid: Jos Muller

         Bestuurslid: Sandra v/d Poel