Contact

Voor informatie over koor Join's Meeting :


  emailadres: info@joinsmeeting.nl  Bestuur:


Voorzitter: Ed Ruijter

Secretaris: Jocelyn Reijers

Penningmeester: Paulien van der Zwan

Bestuurslid: Melle Riemersma

Bestuurslid: Jos Muller